Online
tilauspalvelu 24h

Ilmainen
toimitus

Edulliset
hinnat

Pikatilaus:
tilaus@mprint.fi + 358 45 855 0705

Toimitusehdot

MPrint Toimitusehdot 01.05.2013

1. Toimitus ehdot ovat aina voimassa, ellei muuten kirjallisesti taikka sähköpostitse sovita.

2. Tarjous ja sopimus

Tarjous kyselyyn vastataan kirjallisesti, jotta olisi mahdollisuus jälkeenpäin tarkista lupausta. Asiakas lupaudu toimittamaan meidän määräyksen mukaisia laatu vaativuuksia vastaavaa materiaalia. Jos alkuperäismateriaali, oikovedokset tai lopullinen tuote toimitatte kokonaisuudessaan, on tiedostojen noudatettava meidän laatu- ja materiaali standardeja.

Tarjous on voimassa  30 päivää, ellei se ole sopimustoimituksia (jatkuvaa yhteistyötä) koskeva tarjous taikka muuten erikseen kirjallisesti sovitaan. Emme voi vastata tarjouksen aikataulutuksesta jos tarjouksen ja asiakkaan myöntävän vastauksen aikavälillä ehdimme tehdä sopimuksen, joka estää aikataulun pitävyyden, lupaudumme kuitenkin ilmoittamaan asiasta asiakkaalle viipymättä.  Me aina vahvistamme tarjouksen pitävyyden asiakkaan tilauksen jälkeen. Mikäli asiakas haluaa meidän muokkaavan tai luovan uusia pohjia niin siitä sovittavaa erikseen.

Kun asiakas hyväksyy tarjouksen niin synty tilaussopimus, jollei sellaista erikseen laadita.

3. Alihankkijat

Osaan töistä olemme oikeutettuja käyttää alihankkijoita, emme kuitenkaan vapaudu virhevastuusta alihankkijaan vedoten.

4. Hinta

Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Kuluttajakaupassa hinta ilmoitetaan arvonlisäveroineen. Ellei hinnasta erikseen sovita, niin käytämme meidän perushinnastoa.

Pidätämme oikeuden sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka

Aiheutuvat:

1. asiakkaan toimittaman aineiston vihjeellisyydestä tai puutteellisuudesta,

2. sovitun työn tai aineiston korjauksista ja muutoksista asiakkaan toimesta,

3. asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,

4. asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino- tai värinäytteistä,

5. ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai

6. muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, sitoudumme ilmoittaa asiakkaalle asiasta viipymättä.

5. Ali- tai ylipainos

Jos kappalemäärä ei pidä paikkansa ja tilauksesta puuttuu, niin hyvitämme tarjouksen mukaisesti puutteen ja jos siitä on liika, niin asiakkaalla ei ole tarvetta maksaa ylimääräisestä määrästä.

7. Maksuehdot

7 pv/netto, viivästyskorko 13%. Kuluttajan nettitilauksissa 3 pv. Sitten sopimus raukeaa. Laskun virheestä on ilmoitettavaa viipymättä.

8. Vastuu vahingosta.

Tavara luovutetaan asiakkaalle työn suorittajan toimipaikassa, tai kotiin toimitettuna.

Kun asiakas vastaanottaa tavaran niin sen on varmistettavaa sen vahingoittamattomuuden, koska vastuu siirtyy vastaanottaessaan, Itellan toimittamiin lähetyksiin on tehtävää varaumaa ennen kuin olette ottaneet tavaraa vastaan kuittaamalla rahtikirjaan.

9. Asiakkaan viivästys

Asiakkaan tulee aina viipymättä jos aineisto tai mikä tahansa muu asia estää materiaalin toimituksen sovitun mukaisesti. Tilanteesta riippuen sovitaan keskenään miten korvataan mahdollisia välittömia kustannuksia.

10. Vastuu aineiston virheistä

Asiakas vastaa siitä, että toimitettu aineisto on virheetön sen toimittamisvaiheessa me taas vastaamme siitä, että toimitettu sisältö työstetään tuotteeksi asianmukaisesti ja juuri sellaisenaan kuin asiakas sen toimittaa. Emme vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä.

11. Toimituksen viivästyminen

Jos emme ehdi sopimusmukaiseen toimitus ajankohtaan toimittaa sopimusmukaista tuotetta niin olemme velvollisia ilmoittamaan asiakkaalle viipymättä asiasta. Emme kuitenkaan vastaa kolmannen osapuolen virheistä valmiin tuotteen toimituksessa (Itellan toimitus myöhästy/häviä tai asiakkaan palvelimentarjoajan tekimistä virheistä).

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta vain välittömistä aiheutuneista kustannuksista, eikä oikeutta purkaa sopimusta jos viivästyminen johtuu asiakkaan virheestä.

12. Virheellinen tuote

Toimitus on virheellinen, jos se olennaisesti poikkeaa sovitusta

Toimitus ei ole virheellinen, jos

1. tavaran virhe johtuu asiakkaan materialista, epäselvistä korjausmerkinnöistä tai ohjeista, jotka ei ole korjattu ennen materiaalin hyväksymistä,

2. väri tai paperi poikkea hiemaan, hyväksytystä pohjasta tai vastaavasta muusta materiaalista. Paperi on aina sovitunlaatuinen, merkintöjen perusteella,

3. painoksessa on pieni olematon virhe, minkä johdosta on aiheetonta katsoa meidän olevan vastuussa,

13. Virheen korvaus

Ensisijaisesti pidämme oikeuden suorittaa työn uudestaan ja korvata asiakkaalle välittömiä toteutuneita kustannuksia mahdollisesta viivästyksestä. Asiakkaalla on myös oikeus mahdolliseen alennukseen jos tuotetta kuitenkin voidaan käyttää alkuperäistarkoitukseen ja asiakas suostuu siihen. Emme kuitenkaan vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneista kustannuksista. Emme vastaa myöskään mistään sellaisesta asiasta kuin menetystä liikevoitosta tai mistään sellaisesta mikä ei aiheuttanut asiakkaalle rahallisia kuluja.

14. Tuotteen vastaanotto

Asiakkaan aina vastaanotettaessahan tarkistettavaa tavaraa ja virheen huomatessaan tarkistettavaa sen myös meidän edustajan kanssa yhdessä todetakseen poikkeamat. Reklamaation pitäisi aina lähettää kirjallisena.

15. Ylivoimainen este

Sellainen tilanne joka johtuu kolmannesta osapuolesta, viranomaisista tai esimerkiksi lakosta, hyvin normaalista poikkeavasta säästä tai katastrofista antaa meille mahdollisuuden viivästyttää toimitusta, mutta vain siihen asti kunnes tilanne salli toimituksen taas.

16. Omistusoikeus

Siirtyy asiakkaalle kun koko kauppahinta on suoritettu.

17. Noudatamme Kauppalakia  27.3.1987/355 ja kuluttajasuojalakia 20.1.1978/38 .

Valitse tuote
Klikkaa haluamasi määrä ja koko
Lataa tiedosto
Jätä yhteystiedot ja tee tilaus
Tuotteet toimitetaan sinulle kotiin tai toimistoon.
Maksat tuotteista toimituksen jälkeen.
Aineisto-ohjeet